217/09 Hải Phòng, Q Thanh Khê - TP Đà Nẵng

camerakhongdaydanang@gmail.com

0935 900 069

Gửi liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 217/09 Hải Phòng, Q Thanh Khê - TP Đà Nẵng

  • Email: camerakhongdaydanang@gmail.com

  • Điện thoại: fanpage/camerakhongdaydanang

  • Website: www.camerakhongdaydanang.com

  • Hotline: 0935 900 069